May 29, 2020 NCIA Board Meeting

October 23, 2020 NCIA Board Meeting

January 29, 2021 NCIA Board Meeting

April 23, 2021 NCIA Board Meeting

August 9, 2021 NCIA Board Meeting

December 3, 2021 NCIA Board Meeting